BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Wie we zijn

BenR helpt organisaties hun ambities op het gebied van duurzaamheid te verwezenlijken. We richten ons daarbij op organisaties die letterlijk vorm geven aan de gebouwde omgeving, zoals architecten, woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en overheden. We helpen hen een omgeving te creëren waar mensen graag willen zijn, die gezond voor hen is, die nieuwe energie geeft en die het milieu zo min mogelijk belast.

Scope

Wij hebben een brede blik op duurzaamheid. We denken en handelen vanuit het inzicht hoe verschillende keuzes met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. We doorzien wat hun uiteindelijke impact is op mens en milieu. Daarin ligt onze kracht.

We richten ons primair op de thema’s die van grote invloed zijn op het duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren van huisvesting (kantoren, woningen, winkels, etcetera). Denk aan locatiekeuze, mobiliteit, energie, water, materiaalkeuze en de kwaliteit van het binnenmilieu.

Ziel en zakelijkheid

We werken met ziel en zakelijkheid. We nemen u graag mee in ons enthousiasme. We willen niets liever dan u overtuigen. Maar we zijn ook nuchter en houden u een spiegel voor. Desnoods trappen we op de rem. We laten u zien wat uw ambities in de praktijk betekenen. Met beelden, woorden, én een rekenmachine.

Onze visie, onze aanpak en onze methoden zijn gestoeld op ruim dertig jaar ervaring in advisering rondom duurzaamheid. We varen onze eigen koers en durven stelling te nemen. We surfen niet mee op de golf aan modieusheid waarmee duurzaamheid ineens lijkt omgeven.