BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Certificering

BREEAM

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Deze methode is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie die vergelijkbaar is met het Nederlandse TNO. BREEAM-NL is hiervan de Nederlandse versie. Het systeem maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een waardering als pass, good, very good, excellent of outstanding. BREEAM is bruikbaar voor kantoren, scholen, winkels, industriële gebouwen, woningen en vele andere gebouwen.

Binnen het BREEAM certificeringsproces wordt onderscheid gemaakt tussen de BREEAM Expert en de BREEAM Assessor. Een BREEAM Expert begeleidt projecten inhoudelijk en verzamelt het benodigde bewijsmateriaal voor de certificering. Een BREEAM Assessor toetst een ingediend project en stelt vast voor welke waardering het project in aanmerking komt. De Assessor kan alleen projecten toetsen waarbij hijzelf (of de organisatie waarbij hij werkt) niet betrokken is geweest. Dit garandeert een onafhankelijke toetsing.

Bij BenR kunt u terecht voor zowel een gecertificeerd Expert als Assessor, voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Meer over de projecten vindt u bij de voorbeelden.

> Meer informatie over BREEAM treft u aan op de website van DCBG.


LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een wereldwijd erkend systeem dat wordt gebruikt om de duurzaamheid van gebouwen vast te stellen.

LEED is ontwikkeld door de US Green Building Council (USGBC) en sluit aan op de methodiek van de World Green Building Council. LEED kent een gebouw scores toe op de gebieden ruimtelijke ontwikkeling, waterbesparing, energiezuinigheid, materiaalkeuze, binnenmilieu en innovativiteit. Alle punten bij elkaar leiden tot een waardering van het gebouw: certified, silver, gold of platinum. Na toetsing van het gerealiseerde project ontvangt de opdrachtgever een LEED-certificaat en een plaquette voor het gebouw. De toetsing vindt plaats door GBCI in de Verenigde Staten.

In januari 2011 ontving kantoorgebouw TransPort van Schiphol Real Estate als eerste in Nederland het LEED Platinum certificaat.

Meer over de projecten vindt u bij de voorbeelden.

> Meer informatie over LEED treft u aan op de website van USGBC