BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

MFC de Tredder

Gemeente Kollumerland c.a.

Expertisegebied: BREEAM-NL certificering
Opdrachtgever: Gemeente Kollumerland c.a.
Periode: 2009 – heden
Certificaat: BREEAM-NL “Good”

Project

Multifunctioneel Centrum De Tredder biedt onderdak aan de christelijke basisschool De Bining, dorpshuis Fokkema’s Pleats, kinderopvangorganisatie Sisa en de tennisvereniging Foestrum. Ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van het nieuwe MFC. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.750 m2 en is gesitueerd op een perceel van 3,9 ha.

Het MFC heeft een groot maatschappelijk belang, vanwege de spilfunctie die het heeft in de gemeenschap. De totstandkoming van het project vond plaats in zorgvuldig overleg met alle betrokkenen.

Energieneutraal

Bij de ontwikkeling van het MFC is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van het gebouw en de omgeving. Een belangrijk kenmerk is dat het gebouw energieneutraal is, dat wil zeggen dat het zelf kan voorzien in zijn energiebehoefte. Niet alleen wat betreft het energiegebruik van de gebouwgebonden installaties maar ook het gebruikersgebonden deel van het energiegebruik, zoals van apparatuur. In het ontwerp van het gebouw en het terrein is dat goed te zien: een groot zonne-energiesysteem op het dak en als pergola constructie op de parkeerplaats.

Uit de uitgebreide energiemonitoring gedurende het eerste jaar is gebleken dat de energieneutraliteit in de praktijk ruim wordt gehaald.

Het gebouw is niet alleen heel energiezuinig, maar ook heel gezond en comfortabel voor de gebruikers. Daarnaast zijn nog vele andere duurzame maatregelen getroffen. Ook op het terrein is veel aandacht besteed aan een duurzame en ecologisch verantwoorde inrichting.

Alle inspanningen tezamen hebben ervoor gezorgd dat het project gecertificeerd kon worden volgens BREEAM-NL.

Opdracht

BenR begeleidde het project vanaf de initiatieffase, waardoor duurzaamheid vanaf het prille begin op de agenda stond. BenR ondersteunde de gemeente Kollumerland c.a. in de jaren 2002 tot en met 2008 bij de opstelling en implementatie van het duurzaamheidsbeleid. Zowel in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs als de Energievisie¬†“Energieneutraal als standaard” werd het MFC als voorbeeldproject voor duurzaam en energiezuinig bouwen benoemd. Dit zorgde ervoor dat de doelstellingen ruim voor de eerste schetsen duidelijk waren en de noodzakelijke randvoorwaarden wat betreft organisatie en financiering tijdig ingevuld konden worden. Een belangrijke steun hierbij was dat het project subsidie verwierf in het kader van het Unieke Kansen Programma “Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren” (NESK).

De lancering van BREEAM-NL in 2009 gaf de mogelijkheid om het Programma van Eisen met betrekking tot duurzaamheid nog scherper te formuleren en zo de duurzame ambities tijdens het ontwerp en de realisatie vast te houden.

De gemeente had al ervaring opgedaan met het realiseren van energieneutrale woningen. Die ervaring kon worden gebruikt bij het ontwerp en de realisatie van het MFC.