BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Corporate real estate

Universiteit Utrecht

Expertisegebied: strategisch advies en implementatie (corporate real estate)
Opdrachtgever: Universiteit Utrecht (UU)
Periode: 2007 – 2010

Opdracht

De Universiteit Utrecht bouwt, verbouwt en renoveert veel. Hier ligt een groot verbeterpotentieel wat betreft duurzaamheid. Er zijn in het verleden enkele ambitieuze, duurzame projecten gerealiseerd, maar van een consistent beleid rond duurzaam huisvesten was nog geen sprake. Daar werd het nu tijd voor. BenR werd ingeschakeld om de organisatie te ondersteunen bij het opstellen van het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen en huisvesten.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben workshops geleid om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van duurzaamheid voor de Universiteit Utrecht en over de wijze waarop de organisatie haar visie vertaald wil zien in haar vastgoedbeleid.
  • Op basis van de workshops hebben we een project-visiedocument geschreven, dat dient als basis voor een aantal pilotprojecten (nieuwbouw en renovatie).
  • Het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium (GML) is aangewezen als een van de pilotprojecten voor duurzaam bouwen. Dit project hebben we begeleid: het opstellen van een (dubo-)programma van eisen en het adviseren van het ontwerpteam.
  • Zowel het project-visiedocument als de ervaringen met het GML en de renovatieprojecten liggen ten grondslag aan het beleid voor duurzaam huisvesten.

Resultaat

Uitgedrukt in rapportcijfers: de UU haalt op dit moment nog een 6- voor restauratieprojecten en een 6,5 voor nieuwbouwprojecten. Het streven is voor beide een 7 en waar mogelijk een 8.

Andere Projecten binnen dit expertisegebied

  • Visie Duurzaam Bouwen, Waterschap Vallei & Eem
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Rijksgebouwendienst