BenR/Adviseurs voor duurzaamheid

Sociale woningbouw

Woonwaard

Expertisegebied: strategisch advies en implementatie (overheden)
Opdrachtgever: Woonwaard
Periode: 2005 – 2009

Opdracht

Woonwaard is een middelgrote woningcorporatie, met zo’n 14.000 woningen in en rond Alkmaar. In duurzaam bouwen liep Woonwaard niet achter, maar ook niet erg vóór, met uitzondering van een paar zeer duurzame projecten. Nu wilde Woonwaard een stap verder gaan: er moest een strategie komen voor het duurzaam ontwikkelen, bouwen, verbouwen en beheren van woningen. Daar vroeg de organisatie onze hulp bij.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben om te beginnen een aantal workshops geleid. Daarin kwamen vragen aan de orde als: wie zijn wij, wat vinden wij duurzaam, wat vinden wij belangrijk en waarom? Maar ook: hoeveel budget willen we vrijmaken voor duurzaamheid, en hoe hoog liggen onze ambities?
  • Op basis van de workshops hebben we een visiedocument gemaakt, dat vertaald is naar een beleidsnota.
  • Vervolgens hebben we een implementatieprogramma ontwikkeld, met daarin een groot aantal acties.
  • Op ons advies is er een pilotproject benoemd: de renovatie van 150 woningen. Uit dit project dat nog niet is afgerond – moet blijken of de ambitie kan worden gehaald en wat daarvan de kosten zijn.
  • Verder hebben we een aantal kleinere projecten begeleid, zoals het sluiten van een convenant over FSC-hout en screening van het standaard PvE op duurzaamheid.

Resultaat

De duurzaamheid van Woonwaard heeft zich ontwikkeld van adhoc-maatregelen tot een goed beleid, dat verankerd ligt in alle processen en projecten. Momenteel wordt de beleidsnota uit 2006 geactualiseerd en worden de ambities vertaald naar een handboek voor de medewerkers. Tevens vinden er coachingsgesprekken plaats met projectleiders. In een nieuwbouwpilot zullen er passief-woningen worden gerealiseerd, die zeer energiezuinig zijn.

Bijzonderheden

  • Tijdens de workshops werd duidelijk dat de projectleiders zeer verschillend dachten over duurzaamheid. De projectleiders die duurzaamheid al hoog op de agenda hadden staan, traden automatisch op als ambassadeurs van de nieuwe manier van denken.
  • In 2007 startte Woonwaard samen met Bouwend Nederland (afdeling Alkmaar) het project “Ketensamenwerking in de bouw”. In dit project wil Woonwaard het gehele projectmatig onderhoud van de woningen op een andere wijze aanbesteden en laten uitvoeren, met als motto “niet harder, maar gezamenlijk slimmer werken”. Binnen het project heeft duurzaamheid een vaste plek gekregen. Zo is er een Duurzaam Investeringsfonds (Duif) opgericht dat gevoed wordt uit de winsten van projecten en dat speciaal bedoeld is om duurzame investeringen in toekomstige projecten haalbaar te maken.